index.htm

Inleiding

Inhoudsopgave

 

Inleiding

Het blad ‘Westlands Streekhistorie’ is het huisorgaan van het Westlands Museum. Het blad verschijnt elk kwartaal, dus vier keer per jaar, en wordt toegezonden aan de donateurs en sponsors van het Westlands Museum. In het blad worden allerlei zaken over het museum gepubliceerd, zoals de agenda, het tentoonstellingsnieuws, nieuws uit de historische tuin van het museum en aankondigingen van nieuw verschenen boeken over de geschiedenis van het Westland en de glastuinbouw.
Verder staan er ook in elk nummer enkele verhalen over onderwerpen uit de Westlandse geschiedenis, omlijst met diverse foto’s. Van al deze artikelen is een index gemaakt zodat u snel kunt zien of er iets interessants voor u bij is. Hierna kunt u het snel bekijken, want alle verschenen nummers zijn ingescand en oproepbaar.
Het Westlands Museum is geopend in juni 1993 en toen is ook het eerste nummer van ‘Westlands Streekhistorie’ verschenen. Dat eerste nummer is enigszins verwarrend echter nummer 5 van jaargang 2. Dat komt omdat het Westlands Museum beheerd wordt door de stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland die al in mei 1991 opgericht is. In deze stichting fuseerden drie museale instellingen, het Westlands Streekmuseum, het Westlands Centrum voor Streekhistorie en het Tuinbouwmuseum. Zij betrokken in januari 1992 een oude boerderij aan de Middel Broekweg 154 te Honselersdijk alwaar het nieuwe Westlands Museum zou worden ingericht. De stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland liet vanaf januari 1992 een Informatiebulletin verschijnen, dat werd toen nummer 1 van jaargang 1. Dit Informatiebulletin verscheen elke maand. Bij de opening van het Westlands Museum kwam er ook een nieuw blad, een nieuwe naam en een nieuwe vormgeving, maar men besloot door te nummeren vanaf het laatst verschenen Informatiebulletin dat was april 1993, nummer 4 van jaargang 2. Westlands Streekhistorie verscheen eerst twee-maandelijks maar dit werd na enkele jaren drie-maandelijks.
Op deze speciale website kunt u alle verschenen nummers bekijken. Er zijn overigens ook nog oude nummers in gedrukte vorm te verkrijgen bij het Westlands Museum. Niet alle nummers zijn meer voorradig, maar een groot deel nog wel. U kunt deze nummers echter alleen bij het museum afhalen, losse nummers gratis en er zijn nog bundels die bijna compleet zijn te koop voor € 2,=, zo lang de voorraad strekt. Administratief gezien is het voor ons niet te doen om ze op te sturen. Wij wensen u veel leesplezier toe.
De Redactie.